Our method

שיטת 'אסטרטג' היא גישה ייחודית שפותחה על ידי נדב דהן לאחר ניהול של מגוון רחב של עסקים, התמודדות עם אתגרים עסקיים רבים, הקמת עסקים עצמאיים בתחומי האימון, השיווק והמיתוג, וליווי מקצועי של מעל 500 עסקים באמצעות סמינרים ותכניות ליווי ייחודיות!

השיטה מציעה כלי ייחודי לשיפור האינטיליגנציה העסקית שכל בעל עסק יכול להשתמש בו לפיצוח והזנקה עסקית!

באמצעות השיטה בעל העסק מפצח כל אתגר עסקי, ויוצר מינוף והזנקה בעזרת דיוק הראייה העסקית, החשיבה העסקית והניהול השוטף!

השיטה מתחלקת ל-3 פרמטרים:

תודעה

הדרך בה אתה רואה את העסק

אסטרטגיה

הדרך בה אתה חושב בעסק

שיווק

הדרך בה אתה מדבר את העסק

כאשר מבינים את השיטה לעומק, מגלים שכל אתגר עסקי פוגש את אחד מהפרמטרים הללו, ובאמצעות הזיהוי, מבין בעל עסק על מה עליו לעבוד כדי לפצח את האתגר וליצור הזנקה הלאה!

הכל תמיד מתחיל בתודעה, בדרך בה אנחנו רואים את הדברים, רואים את החיים, רואים את העסק.

משם נוצרות האמונות המגבילות, החסמים, הפחדים, חוסר הביטחון ועוד. כשעובדים לעומק (גם בלי לראות) על התודעה, יוצרים שינוי מהותי בעסק.

מתוך התודעה נגזרות המחשבות של בעל העסק, מחשבות אשר משפיעות בצורה ישירה על הניהול של העסק ועל האסטרטגיה שלפיה פועל בעל העסק.

הפרמטר השלישי מציג את אתגרי התוצאה. איך בעל העסק מדבר את העסק, משווק אותו, מציג אותו.

כמובן, מתוך הראייה (התודעה) והחשיבה (האסטרטגיה) שלו.

את השיטה הייחודית מלמד נדב בהרחבה בסמינרי העומק, ומטמיע אותה אצל העסקים אותם מלווה.

השיטה והמודלים העסקיים אותם מציג נדב מוגנים בזכויות יוצרים C.

סגירת תפריט